pixel20
anwbgolf enjoythegame
pixel20
Wat kunt u doen op GVBexamen.nl?
Op GVBexamen.nl kunt u een cursus reserveren bij een van de aangesloten golforganisaties van ANWB Golf.

Geheimhouding van uw gegevens
Mocht u een reservering via GVBexamen.nl doen, dan vragen wij uw persoonsgegevens zodat de aangesloten organisaties in staat zijn om u in te plannen. Uw persoonsgegevens worden met zorg behandeld, zijn uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van SideShow Media BV en ANWB Golf BV en worden uitsluitend verstrekt aan de desbetreffende golfschool. De medewerkers van SideShow Media BV en ANWB Golf BV verplichten zich tot geheimhouding van de verkregen persoonsgegevens, tenzij zij door de wet verplicht worden gesteld hierover mededelingen te doen. U heeft het recht op inzage in uw gegevens waar wij op dat moment over beschikken. Als uw gegevens onjuist zijn dan kunt u te allen tijde hierover met ons contact opnemen.

Cookies
Aangezien wij onze diensten zo goed mogelijk willen laten functioneren, stemmen wij ons concept af op het surfgedrag van onze bezoekers. Hierbij maken wij gebruik van de tools van externe partners. Om dit te laten functioneren worden er cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn ongevaarlijk voor uw pc, en hebben geen invloed op de veiligheid en prestaties van uw pc.

Wijzigingen
SideShow Media BV en ANWB Golf BV zijn te allen tijde gerechtigd om deze privacy policy te wijzigen alvorens u hierover in te lichten. Deze wijzigingen worden speciaal op deze pagina vermeld.

Contact
Mocht u vragen hebben over deze privacy policy of over SideShow Media BV en ANWB Golf BV dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.